wodociągi
instalacje kanalizacyjne Zielona Góra
instalacje sanitarne projektowanie

Przewierty sterowane, koszt przyłącza Zielona Góra

Po zdobyciu pięcio letniego doświadczenia w branży firma Pro Wod Zakład Instalacyjno Wiertniczy" w 2014 roku rozwinęła zakres swojej działalności wprowadzając wykonawstwo usług tzw. Technologii bez wykopowych - "PRZEWIERTY STEROWANE".

Zakupione zostały dwa zestawy wiertnicze firmy Ditch Witch 2720 oraz 1720 co umożliwiło wykonywanie poważnych zadań wiertniczych.

HORYZONTALNE PRZEWIERTY STEROWANE

Oferujemy Usługi w zakresie wykonywania Przewiertów sterowanych pod drogami, rzekami, torami, gęsto zabudowanymi terenami miejskimi o dużym zagęszczeniu mediów. Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy przy użyciu rozwiertaków i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie uzyskuje się wyłącznie podczas przewiertu pilotażowego. W przypadku wystąpienia na trasie przeszkód terenowych możemy ominąć je poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia. Zastosowanie technologii bez wykopowych pozwala uniknąć ograniczeń ruchu przy pracach na pasach drogowych, lotniskach, parkingach, naruszania brzegów rzek oraz wałów przeciwpowodziowych.

Przewierty Sterowane wykonywane są wiertnicami: Ditch Witch 2720 oraz Ditch Witch 1720.

Maszyny które posiadamy pozwalają nam na wykonanie przewiertów sterowanych od małych średnic O32 mm i małych odległości np. 20-30 metrów do dużych średnic O400 mm i dużych odległości - 200 metrów w zależności od rodzaju gruntu.

przewierty sterowane

Rysunek nr 1 - Przewiert pilotażowy

zielona góra

Rysunek nr 2 - Poszerzenie otworu pilotażowego do odpowiedniej średnicy rury

koszt przyłącza

Rysunek nr 3 - Przeciągnięcie zaprojektowanego rurociągu

Wiertnice posiadają system monitorowania Subsite , który umożliwia kontrolę głębokości wiercenia oraz kierunku. Pozwala to na wykonanie różnego rodzaju skomplikowanych prac wiertniczych.

Usługi wiertnicze wykonujemy z materiałów własnych lub powierzonych przez zleceniodawcę.

Chętnie przystępujemy do przetargów oraz zaproszeń do złożenia ofert.

Zapraszamy do współpracy

instalacje sanitarne • odwodnienia • wodociagi • koszt przyłącza • kanalizacje • Zielona Góra • instalacje zewnętrzne

Kontakt: Bartosz Szpakowski | oś. Pomorskie 21E/10 | 65-547 Zielona Góra

tel./fax 68 320 16 53 | kom. 501 240 472 | studnie1@o2.pl

Baza zaplecza technicznego: ul. Pionierów Lubskich 61 | Stary Kisielin

Polecamy: www.koparki.zgora.pl | www.studnie.zgora.pl | www.oczyszczalnie24.com